031-47 62 40
info@q-trans.com

Miljöanpassade transport

Jobbar ständig med förbättringar

Kvalitets- och miljöpolicy

Q-Trans AB är ett litet oberoende företag med stort kontaktnät och personlig service. Vi erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar inom bil- flyg- eller sjötransporter. Genom vår tillgång till specialbilar med upphämtning sju dagar i veckan, dygnet runt erbjuder vi expresstransporter med leverans följande dag inom de flesta större orter i Europa.
Q-Trans AB ska utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbeta för en högre kvalitet och bättre miljö.

Vi ska vara lyhörda till kundernas krav och förväntningar samt till förändringar i omvärlden och samtidigt, vid varje transporttillfälle, eftersträva att erbjuda tillförlitliga och effektiva tjänster.


Ladda ner miljöpolicy ISO-9001.pdf


Ladda ner certifikat 

Om Q-Trans Göteborg
För att uppnå detta arbetar vi på följande sätt:

  • Vi förvissar oss om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi involverar och utbildar personalen fortlöpande inom kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi håller oss à jour med gällande lagar och förordningar och ser till att lagkraven efterlevs.
  • Genom dialog med våra kunder följer vi upp att våra tjänster utförs på rätt sätt, dvs. att godset levereras till rätt adress på utsatt tid och till utlovat pris.
  • Vi ställer krav på leverantörer och samarbetspartners på att arbeta aktivt med kvalitets-och miljöfrågor så att kvaliteten säkerställs och den negativa miljöpåverkan kontinuerligt minskar.
  • Vi utvecklar och marknadsför tjänster med hög kvalitet och goda miljöegenskaper.
  • Genom ett väl utvecklat informationssystem ger vi kunder och leverantörer snabba och korrekta svar.
  • Genom effektiv transportledning, leverantörskrav och miljöförbättringar i vår egen verksamhet förebygger vi miljöföroreningar.
  • Kvalitets- och miljöarbetet driver vi genom ett integrerat verksamhetsledningssystem

Vill du boka en frakt eller ha svar på en fråga?